ODBIERZ 2,25% CashCoins Sun&Snow
Zarejestruj się i otrzymaj bonus powitalny
Pomoc

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione dnia 25-09-2018.


CashbackRabat.pl, strona internetowa firmy OrangeBuddies Media BV, szanuje prywatność wszystkich korzystających z niej użytkowników i zapewnia poufność przekazanych nam danych osobowych. W związku z tym dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i chronione. W tym celu przestrzegamy wymagań nałożonych przepisami w zakresie ochrony prywatności. CashbackRabat.pl jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy.

1. Rejestrowanie i przetwarzanie danych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i (lub) naszych usług, użytkownik zostawia nam pewne dane osobowe. Są to na przykład informacje, które użytkownik sam wypełnił na naszej stronie internetowej. Na przykład imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, a także preferencje dotyczące odbioru biuletynu informacyjnego (tzw. newsletter), czyli informacje, o które prosimy po rejestracji na stronie internetowej albo też informacje związane z kontem, które można wypełnić i samodzielnie zmieniać po zalogowaniu się. Zamieszczane przez użytkownika wiadomości również mogą zawierać również dane osobowe. Ponadto pewne informacje są przechowywane w formie plików cookie, czyli tzw. ciasteczek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w zakładce Oświadczenie o plikach cookie.

Korzystając z naszej strony internetowej w sposób świadomy, użytkownik zasadniczo zachowuje kontrolę nad tym, jakie dane osobowe nam przekazuje i jakie przetwarzamy. W dowolnym czasie poprzez swoje konto można sprawdzić uzyskane od użytkownika dane osobowe, które przechowujemy. Nie udostępniamy danych osobowych powiązanych z kontem użytkownika stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy, jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub użytkownik bezwzględnie wyraził na to swoją zgodę.

2. Cele przetwarzania danych

Pokrótce mówiąc, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

  • Aby zapewnić dostęp do naszej strony internetowej CashbackRabat.pl;
  • Aby móc korzystać z funkcjonalności naszej strony internetowej;
  • Aby oferować nasze usługi i produkty;
  • Aby przeprowadzać ankiety wśród klientów i badania rynku;
  • Aby wysłać nasz biuletyn informacyjny (newsletter) po uzyskaniu zgody użytkownika;
  • Aby kontaktować się z ludźmi, kiedy jesteśmy o to poproszeni;
  • Aby poprawiać i oceniać naszą stronę internetową oraz nasze usługi;
  • Aby przedstawiać spersonalizowane reklamy i udostępniać przekierowanie.

 

3. Ochrona danych osobowych

Wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia nadużyć i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych użytkownika. Stosujemy na przykład surowe procedury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto korzystamy z firewallów i bezpiecznych połączeń (ang. Transport Layer Security lub TLS), które chronią wszystkie informacje wymieniane między użytkownikiem a stroną internetową, np. dotyczące logowania się lub rejestracji użytkownika.

4. Wiadomości e-mail i biuletyny informacyjne (newsletter)

Oferujemy biuletyny, za pomocą których regularnie przekazujemy informacje osobom zainteresowanym naszymi produktami i usługami. Adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie za jego wyraźną zgodą. Na swoim koncie można wskazać, jakiego rodzaju wiadomości użytkownik chce otrzymywać lub jakich nie chce. Każdy newsletter zawiera również link, przy użyciu którego można zrezygnować z subskrypcji. CashbackRabat.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niepromocyjnych wiadomości e-mail które są dla ważne dla użytkownika, gdyż odnoszą się do jego konta (na przykład dotyczą kredytu), nawet jeśli użytkownik zrezygnował z subskrypcji biuletynów i wiadomości e-mail ze strony CashbackRabat.pl.

5. Okres przechowywania danych

Przekazywane przez użytkownika informacje będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będzie używane jego konto albo do chwili, kiedy użytkownik wskaże, że chce usunąć swoje konto. Jeżeli użytkownik chce usunąć swoje konto, może to zrobić, korzystając z zakładki „Moje informacje” lub też skontaktować się z nami w tej sprawie. Po usunięciu konta Twoje dane będą przechowywane jeszcze przez okres do ośmiu tygodni. Po tym czasie jedynie dane dotyczące transakcji będą przechowywane ze względu na prawny obowiązek fiskalny.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

W pewnych przypadkach współpracujemy z partnerem, którego siedziba znajduje się w kraju leżącym poza obszarem Europy. Oznacza to, że możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów spoza Unii Europejskiej. Z takimi partnerami zawarliśmy odpowiednie uzgodnienia dotyczące tego, jak należy obchodzić się z danymi osobowymi użytkownika.

7. Strony internetowe stron trzecich

Oświadczenie to nie ma zastosowania do stron internetowych stron trzecich, które są z nią powiązane za pomocą hiperłączy. W związku z tym możemy zagwarantować, że strony trzecie będą obchodzić się z danymi osobowymi użytkownika w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Zalecamy zatem przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności znajdujących się na stronach internetowych stron trzecich przed odwiedzeniem tych stron lub wpisaniem na nich swoich danych osobowych.

8. Wprowadzanie zmian do oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zaleca się zatem regularne przeglądanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, dzięki czemu użytkownik będzie świadomy wszelkich ewentualnych zmian.

9. Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

Po przekazaniu nam swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo żądać od nas sprawdzania, poprawianie, usunięcia, a w niektórych przypadkach – zastrzeżenia lub przeniesienia swoich danych. W tym celu można skontaktować się z nami bezpośrednio przez stronę kontaktową lub telefonicznie pod numerem +31 (0)85 - 2015838. Aby zapobiec nadużyciom, podczas wykonywania tej czynności możemy poprosić użytkownika o przedstawienie odpowiedniego dowodu tożsamości.

10. Agencja nadzoru ds. danych osobowych („Autoriteit Persoonsgegevens”)

Oczywiście chętnie pomożemy w razie skarg dotyczących przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności, użytkownik ma prawo złożyć do krajowej agencji nadzoru skargę dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych. W przypadku Holandii taką agencją nadzoru jest „Autoriteit Persoonsgegevens”, z którą można się skontaktować tutaj.

11. Pytania?

W razie pytań i (lub) uwag dotyczących naszej polityki ochrony prywatności można skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na naszej stronie kontaktowej, telefonicznie pod numerem +31 (0)85 – 2015838 lub korzystając z poczty tradycyjnej pod adresem: Postbus 136, 3840 AC Harderwijk, Holandia

CashbackRabat.pl stanowi część firmy OrangeBuddies Media BV z siedzibą w Harderwijk i zarejestrowaną w Izbie Handlowej pod numerem 58045317.

ODBIERZ 3,50% CashCoins TOP SECRET
visit register click click