ODBIERZ 2,25% CashCoins Sun&Snow
Zarejestruj się i otrzymaj bonus powitalny
Pomoc

Regulamin

Niniejszy Regulamin wszedł w życie 1 czerwca 2010.

Artykuł 1 - Definicje

Poniższe terminy ujęte zostały w Regulaminie i mają nastepujące znaczenie:

 1. Cashbackrabat.pl: Cashbackrabat.pl jest własnością firmy OrangeBuddies Media International BV z siedzibą w Harderwijk, Holandia, wpisanej do rejestru Izby Handlowej pod numerem 58045317 (CBP numer: m1542742).
 2. Odwiedzający: Osoba fizyczna, która odwiedziła stronę internetową w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę z Cashbackrabat.pl, zamieszkała w Polsce oraz posiadająca polskie konto bankowe.
 4. Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, który na stronie Cashbackrabat.pl oferuje produkty i/lub usługi, do którego Użytkownik zostaje przekierowany w celu zakwalifikowania się do rabatu.
 5. Umowa: Porozumienie pomiędzy Cashbackrabat.pl oraz Użytkownikiem, zawarte na podstawie ujętego Regulaminu.
 6. Transakcja: Transacją, nazywamy zakup produktu lub usługi dokonany przez Użykownika na ujętej stronie Sklepu Internetowego. Transakcja zostanie pomyślnie zakończona, po zatwierdzeniu zakupu przez Sklep Internetowy.
 7. Konto: Osobiste otoczenie Użytkownika, zawierające status kredytu oraz możliwość modyfikowania danych osobowych.
 8. Rabat: Na Stronie Internetowej Cashbackrabat.pl ujęte są rabaty, które obowiązują przy Transakcji danego Sklepu Internetowego. Rabat (kwota od każdego zakupu lub stawka procentowa od całości kwoty zakupu) może się zmienić w zależności od Sklepu Internetowego oraz ewentualnie od produktu lub usługi.
 9. Saldo: Patrz Regulamin artykuł 4 punkt 1.
 10. Recenzja: Dyskusja, wyrażona opinia na temat Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin: Wszystkie ujęte warunki.
 12. Strona Internetowa: www.cashbackrabat.pl

Artykuł 2 - Zakres zastosowania Regulaminu

 1. Wszelkie oferty, Umowy oraz dostawy i transakcje znajdują zastosowanie w poniższym Regulaminie, chyba że zostało to pisemnie inaczej ustalone.  
 2. Rabaty, ujęte na Stronie Internetowej, mogą zawierać dodatkowe informacje o warunkach korzystania. Dodatkowe warunki, są jasno określone w informacji danego Sklepu Internetowego na Stronie Internetowej.

Artykuł 3 - Rejestracja

 1. Aby skorzystać z Rabatów i innych usług ujetych na Cashbackrabat.pl, należy najpierw zarejestrować się na Stronie Internetowej. Po zakończonej rejestracji, Użytkownik otrzymuje login i hasło to Konta (oraz Kredyt), aby nastepnie móc nim samodzielnie zarządzać. Rejestracja oraz korzystanie z Cashbackrabat.pl są bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z prawdą, oświadczając przy tym używanie Strony Internetowej zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie.
 2. Login oraz hasło, są osobistą własnością Użytkownika i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim. Login i hasło nie mogą nastapić przeniesieniu.
 3. Użytkownik powinien zachować nazwę użytownika (login) oraz hasło w tajemnicy. Cashbackrabat.pl nie odpowiada za nadużycia nazw użytkownika oraz haseł. Użytkownik powinien złożyć potwierdzenie wobec Cashbackrabat.pl, iż rejestracja użytkownika na Stronie Internetowej, faktycznie jest jego rejestracją. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Cashbackrabat.pl o ewentualnych podejrzeniach w związku z użyciem jego loginu oraz hasła przez osoby niepowołane. Cashbackrabat.pl ma w takich przypadkach prawo do podjęcia odpowiednich działań.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Rejestracja oraz zarządzanie większej liczby Kont przez Użytkownika jest niedozwolone.

Artykuł 4 - Warunki korzystania z serwisu

 1. Rabat jest oferowany przez Cashbackrabat.pl a nie przez Sklep Internetowy. Po zaakceptowanej Transakcji Użytkownik otrzymuje kwotę pieniężna od Cashbackrabat.pl. Rabat ten lub kwota pieniężna nie pojawia się w procesie złożenia zamówiania w Sklepie Internetowym. Rabat zostaje zamieniony na CashCoins po zatwierdzeniu transakcji, następnie zostaje dodany na Konto Użytkownika (pod pozycją "Twoje saldo"). CashBack jest obliczany na podstawie kwoty zakupu netto i po odjęciu ewentualnych kosztów wysyłki. Rabat nie posiada żadnej wartości pieniężnej do momentu akceptacji przez Sklep Internetowy oraz udzielenia potwierdzenia przez Cashbackrabat.pl. Wartość 1,00 CashCoin jest równy 1,00 PLN dopiero w momencie złożenia wniosku o wypłatę salda na konto bankowe. 
 2. Użytkownik powinien odwiedzić Sklep Internetowy, poprzez link ujęty na stronie Cashbackrabat.pl. Użytkownik nie otrzyma Rabatu, korzystając z linku zamieszczonego na Cashbackrabat.pl. Użytkownik powienien również być zalogowany na Cashbackrabat.pl aby otrzymać Rabat. Podczas procesu zamawiania Użytkownik nie powinien zamykać wyszukiwarki ani nie odwiedzać w tym samym czasie innych stron internetowych. Rabat może wtedy nie zostać przyznany Użytkownikowi.
 3. Użytkownik nie powinien samodzielnie wyłączać plików cookie. Wyłączenie plików cookie, może mieć wpływ na niewłaściwą rejestrację Transakcji Sklepu Internetowego na Stronie Internetowej. W tym wypadku Rabat może nie zostać przyznany Użytkownikowi. Użytkownik powinien zapoznać się z PC-check, znajdujące się w menu Pomoc na Stronie Internetowej- wymagania techniczne zawarte w niniejszym dokumencie w odniesieniu do rejestracji Transakcji oraz przyznania Rabatu. 
 4. Jeżeli zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zostaną anulowane lub zwrócone przez Użytkownika, Rabat zostanie również anulowany ( w tym przypadku status Transakcji zmieni się na " Odrzucono") Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone zarówno przed jak i po wypłacie Salda.
 5. Kredyt zostanie przydzielony dopiero po wysłaniu potwierdzenia o pomyślnym dokonaniu zakupu przez Sklep Internetowy do Cashbackrabat.pl. Cashbackrabat.pl nie ma żadnego wpływu na pozytywne zatwierdzenie transakcji przez Sklep Internetowy.
 6. Sklep Internetowy wysyła raport statusu Transakcji do Cashbackrabat.pl. Cashbackrabat.pl wychodzi z założenia, iż raport ten zawiera poprawne dane i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnych danych w stosunku do Użytkownika. Użytkownik powinien zadbać o wystarczający dowód i poinformować Cashbackrabat.pl jeżeli raport Sklepu Internetowego jest nieprawidłowy.
 7. Cashbackrabat.pl otrzymuje od przyłączonego Sklepu Internetowego prowizję. Jeżeli Sklep Internetowy nie wywiązuje się z obowiązku płatniczego względem Cashbackrabat.pl, Użytkownik nie otrzyma Kredytu na Konto.
 8. Cashbackrabat.pl nie gwarantuje, że Użytkownik otrzyma Rabat w połączeniu z innymi akcjami promocyjnymi ( np. akcja promocyjna od samego Sklepu Internetowego). Cashbackrabat.pl nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie Transakcji przez Sklep Internetowy na podstawie jakichkolwiek powstałych szkód.
 9. Jeżeli Rabat bazuje na innej walucie niż Złoty jest to uzależnione od kursu walutowego w momencie zaakceptowania transakcji przez Sklep Internetowy.
 10. Jeżeli Transakcja nie zostanie w ciągu 48 godzin po dokonaniu zakupu, zarejestrowana na Koncie, Użytkownik może poinformować o tym Cashbackrabat.pl korzystając z aplikacji zgłoszeniowej, zarejestruj zakup. Należy to zrobic w ciągu 30 dni od dokonania zakupu. Cashbackrabat.pl dołoży wszelkich starań, aby wyszukać dlaczego zakup nie został zarejestrowany oraz czy Rabat powinien zostać przydzielony. Cashbackrabat.pl nie jest zobowiązany zająć się zgłoszeniami złożonymi później niż 30 dni od daty zakupu.
 11. Użytkownik oświadcza, iż nie bedzie działać na szkodę Cashbackrabat.pl. Użytkownik nie może prowadzić czynności, szkodzących innym Użytkownikom lub Sklepom Internetowym. W takim przypadku Cashbackrabat.pl jest upoważniony do usunięcia Konta Użytkownika.
 12. Cashbackrabat.pl może usunąć Konto Użytkownika oraz anulować Saldo, jeżeli wystąpią domysły  związane z oszustwem lub nadużyciem.
 13. Cashbackrabat.pl zastrzega sobie prawo do wpowadzania zmian w zniżkach lub ich usunięciu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 14. Użytkownik bedzie przestrzegał norm wystosowanych przez Cashbackrabat.pl/
 15. Cashbackrabat.pl nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w cenach podanych przez Sklepy Internetowe.
 16. Rabat dotyczy tylko transakcji, które są całkowicie dokonane przez internet, zniżki nie dotyczą sprzedaży telefonicznych lub zakupów dokonanych w sklepach fizycznych. Nawet jeżeli Transakcja internetowa na Cashbackrabat.pl została rozpoczęta, ale jej zakończenie nastąpi telefonicznie lub w inny sposób, Rabat nie zostanie przyznany.

Artykuł 5 - Warunki korzystania z blogu

 1. Od Użytkownika oczekuje się dostosowania do poprawnego używania blogu na Stronie Internetowej. W związku z tym zakłada się że Użytkownik:
  • będzie przestrzegać wszelkich skierowanych instrukcji i przepisów dotyczących bloga, w tym instrukcji personelu Cashbackrabat.pl;  
  • nie bedzie wykonywać czynności sprzecznych z prawem i przepisami, moralności porządku publicznego i/lub praw stron trzecich;
  • nie będzie umieszczać wpisów o treści seksualnej, pornograficznej, obraźliwej i/lub dyskryminującej;
  • nie będzie umieszczać wiadomości naruszających prywatność innych;
  • nie będzie modyfikować, usuwać lub zmieniać wiadomości Strony Internetowej Cashbackrabat.pl lub innych Użytkowników;
  • nie będzie wykonywać czynności powodujących niedogodności dla innych Odwiedzających i/lub Użytkowników;
  • nie będzie rozprzestrzeniać na Stronie Internetowej niechcianych wiadomości typu spam skierowanych do innych Użytkowników lub Odwiedzających;
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez niego komunikaty na blogu Strony Internetowej. Jeżeli treść komunikatu bedzie nie zgodna z prawem, Użytkownik poniesie za to osobiście odpowiedzialność. Cashbackrabat.pl nie daje gwarancji, że treść zamieszczonych komunikatów bedzie poprawna i/lub zgodna z prawem.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Cashbackrabat.pl nie jest zobowiązany do kontrolowania i zmieniania wiadomości zamieszczanych przez Użytkowników.
 4. Jeżeli Cashbackrabat.pl dojdzie do konkluzji, że określone komunikaty ujęte na blogu nie są zgodne z Regulaminem, może zadecydować o ich modyfikacji lub całkowitym usunięciu.
 5. Cashbackrabat.pl jest upoważniony do modyfikowania wiadomości umieszczonych na blogu Strony Internetowej w celu poprawienia jakości lub czytelności Strony Internetowej. Cashbackrabat.pl podejmie próbę zmiany treści wiadomości z jak najmniejszą zmianą znaczenia komunikatu.
 6. Użytkownik, zaświadcza, że jego umieszczanie tekstów oraz zdjęć na Stronie Internetowej - nie naruszy żadnych praw autorskich oraz własności intelektualnych należacych do innych.
 7. Użytkownik zwalnia Cashbackrabat.pl z wszelkich rozszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich popełnionych w trakcie korzystania przez Użytkownika ze Strony Intrentowej lub jakichkolwiek naruszeń Regulaminu.
 8. Użytkownik wyraża zgodę aby Cashbackrabat.pl mógł bezpłatnie umieszczać komunikaty Użytkownika na Stronie Internetowej. W każdym razie, została wyrażona zgoda na publikowanie na skalę światową i publiczną. Przyznanie tej zgody ma tak długą ważność jak długo Użytkownik posiada Konto na Stronie Internetowej lub Użytkownik nie złożył wniosku do zlikwidowania Konta.
 9. Każda osoba może zgłosić do Cashbackrabat.pl o niestosownym zachowaniu lub bezprawnym umieszczaniu wiadomości przez innych Użytkowników.
 10. Cashbackrabat.pl prowadzi procedurę składania skarg, w którym strona trzecia, tzw. "zaskarżający" może złożyc skargę. Jeżeli skarga w opini Cashbackrabat.pl zostanie określona za słuszną, Cashbackrabat.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia materiału. Cashbackrabat.pl posiada rownież prawo przekazania danych osobowych Użytkownika do meldującego lub właściwych instancji prawnych. Cashbackrabat.pl poinformuje Użytkownika o przebiegu procedury.
 11. Podczas powtarzających się incydentów łamania zapisów Regulaminu przez Użytkownika, Cashbackrabat.pl posiada prawo zablokowania wejścia Użytkownika na Stronę Internetową.
 12. Użytkownik zwalnia Cashbackrabat.pl z wszelkich szkód wynikających powyżej. Cashbackrabat.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w ramach złożonej skargi, nawet jeżeli doniesione informacje nie są zgodne z prawdą lub prawem.

Artykuł 6 - Pasek narzędzi

 1. Cashbackrabat.pl przyznaje Użytkownikowi prawo korzystania, załadowania oraz kopiowania Paska narzędzi.
 2. Pasek narzędzi zostaje udostępniony Użytkownikowi bez jakiejkolwiek gwarancji o poprawnym funkcjonowaniu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za instalację oraz konfigurację oprogramowania paska narzędzi.
 4. Pasek narzedzi zawiera moduł, który okresowo pobiera aktualizację z serwisów internetowych Cashbackrabat.pl. Aktualizacje te mają na celu naprawienie błedów lub poprawę funkcjonalności oprogramowania paska narzędzi.
 5. Aktualizacje są dostarczane tylko do najnowszej wersji oprogramowania paska narzędzi.

Artykuł 7 - Wypłata uzbieranego Salda

 1. Cashbackrabat.pl może wypłacić uzbierane Saldo Użytkownikowi po spełnieniu następujących warunków:
  • Całkowita kwota zaakceptowanego Salda wynosi 100 CashCoins;
  • Użytkownik złożył wniosek o wypłatę Salda; 
  • Użytkownik podał poprawne dane osobowe i bankowe;  
  • Użytkownik akceptuje Regulamin serwisu 
 2. Cashbackrabat.pl postara się wypłacić należną sumę w terminie 3 tygodni. Cashbackrabat.pl nie daje żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane naruszeniem tego terminu ani za szkody, które mogą się z tego powodu pojawić. Wypłata uzbieranego Salda nie jest obciążona dodatkowymi kosztami.
 3. Cashbackrabat.pl może wypłacić Użytkownikowi część uzbierabnego Salda. Użytkownik może wybrać wysokość wypłaty z kilku podanych propozycji. Uzbierane saldo zostanie wypłacone po złożeniu wniosku o płatność przez Użytkownika.
 4. Uzbierane Saldo posiada ważność przez 12 miesięcy. Po zakończeniu tego terminu, Saldo ulegnie zniesieniu i unieważnieniu.
 5. Odpowiedzialność za podanie poprawnych danych osobowych oraz bankowych leży w kwestii Użytkownika. Cashbackrabat.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych osobowych lub bankowych oraz za szkody tym spowodowane.
 6. Uzbierane Saldo nie może zostać przekazane innemu Użytkownikowi lub na inne Konto.
 7. Uzbierane Saldo może tylko zostać wypłacone na polskie konto bankowe.

Artykuł 8 - Czas trwania i zakończenie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z ujęciem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie może nastąpić bez podania uzasadnienia.
 3. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Konta przez rok lub dłużej, Cashbackrabat.pl ma prawo do usunięcia Konta. Pozostałe na Koncie Użytkownika Saldo zostanie tym samem utracone.

Artykuł 9- Odpowiedzialność

 1. Cashbackrabat.nl nie ponosi odpowiedzialności za Sklepy Internetowe oraz zawarte w nich informacje.
 2. Cashbackrabat.pl nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie Sklepów Internetowych, nie pomijając Rabatu oraz nie przyznania kwoty pieniężnej Użytkownikowi czy utraty danych osobistych podczas instalacji oprogramowania.
 3. Dostawa oraz gwarancja zakupionych produktów ze strony Cashbackrabat.pl, są w całości obsługiwane przez Sklep Internetowy. Cashbackrabat.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostawy usług i produktów.
 4. Odpowiedzialność Cashbackrabat.pl lub Użytkownika w związku ze zdarzeniem (gdzie rząd zdarzeń określany jest jako jedno zdarzenie) ogranicza do maksimum Saldo Użytkownika do kwoty 200 PLN.
 5. Zawartość Strony Internetowej została przygotowana z największą starannością, ale Cashbackrabat.pl nie może wykluczyć że informacje są nieprawidłowe lub niepełne. Cashbackrabat.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych lub niepełnych informacji na Stronie Internetowej.

Artykuł 10 - Odpowiedzialność fiskalna

 1.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz całkowite podanie zysków w zaświadczeniu podatku dochodowego i obrotowego.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz całkowite podanie zysków w zaświadczeniu podatku dochodowego i obrotowego oraz/lub ewentualne złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku wypełniania zeznania podatkowego.

Artykuł 11 - Działania sił wyższych

 1. W przypadku działania sił wyższych, co obejmuje zakłócenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej(internet), rozruchy w państwie, wojnę, korki, strajki, blokady, braki dostawy, pożar, powódź, ograniczenia importu i eksportu, a takim przypadku Cashbackrabat.pl poprzez własnych dostawców, niezależnie od przyczyny, nie jest w stanie dostarczyć dostawy, wówczas Umowa z Cashbackrabat.pl wygasa i zostaje zakończona, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania.

Artykuł 12 - Własność intelektualna

 1. Strona Internetowa, pasek narzędzi oraz uslugi są własnością intelektualną Cashbackrabat.pl. Podmioty te są stowarzyszone i chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa i przepisy odnoszące się do własności intelektualnej i praw własności przemysłowej, ale nie ograniczają się do prawa autorskiego i bazy danych . Udostępnienie Strony Internetowej, paska narzędzi i obsługi nie jest przeznaczone do przekazywania żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej Cashbackrabat.pl, kończy się prawo do korzystania ze Strony Internetowej.

Artykuł 13 - Polityka prywatności

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik zaświadcza rownież zapoznanie się z Polityką Prywatności, umieszczoną na Stronie Internetowej.

Artykuł 14 - Zmiany w Regulaminie

 1. Cashbackrabat.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w Regulaminie.
 2. Zmiany mają również zastosowanie do istniejących umów z ujęciem terminu 30 dni po ogłoszeniu zmiany na Stronie Internetowej, drogą poczty elektronicznej lub listowenej. Niewielkie zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu, może do czasu powstania nowych warunków, zakończyć wcześniej zawartą umowę w tym terminie, chyba że Cashbackrabat.pl zaznaczy, iż wcześniej zawarty Regulamin obowiązuje Użytkownika.

Artykuł 15 - Postanowienia końcowe

 1. Umowa podlega pod Holenderskie Prawo.
 2. O ile niniejszy Regulamin i warunki nie zostaną określone inaczej, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną przekazane do odpowiedniego Sądu Holenderskiego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność całego Regulaminu. Cashbackrabat.pl będzie w tym przypadku zestawiać nowe przepisy, które w miarę możliwości zachowają pierwotny kształt Umowy.
 4. Pod terminem " pisemnie" nieniejszy Regulamin bierze również pod uwagę wiadomości e-mail, chyba że, tożsamość nadawcy oraz integralność zostaną wystarczająco uzasadnione.
 5. W komunikacji drogą elektroniczną z Cashbackrabat.pl, stosuje otrzymaną lub zapisaną wersję tej wiadomości jako autentyczną wersję, w tym podsumowanie Salda na koncie, chyba że Użytkownik może wykazać, że ta wersja nie jest autentyczna.

Jeżeli po przeczytaniu niniejszego Regulaminu, mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi, prosimy o kontakt z nami.

Niniejszy Regulamin został po raz ostatni dopasowany dn. 06-01-2016

Pobierz regulamin

ODBIERZ 3,50% CashCoins TOP SECRET
visit register click click